แผ่นอลูมิเนียม

ไอดี คอมโพสิต
ผู้นำเรื่องแผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิต

แผ่นอลูมิเนียม ที่นำมาใช้กับ อลูมิเนียมคอมโพสิต ทุกๆแผ่น ผ่านมาตรฐานการผลิตระดับสากล
เน้นคุณภาพของสินค้าและบริการที่ใส่ใจในคุณภาพทุกๆขั้นตอนของการผลิตแผ่นอลูมิเนียม ที่มีค่ามาตรฐานสำหรับใช้งานได้หลากหลาย

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ แผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิต

PLAMETAL FR

โครงสร้างและส่วนประกอบ

 

แผ่นฟิล์มป้องกัน (Protective film) ชนิดโปร่งใสหรือมีลายพิมพ์ ความหนา 40 μm ขึ้นไป

สีเคลือบด้านหน้าชนิดอบ (Baked coating) (ตามมาตรฐาน JIS H 4001)

         สีเคลือบ (Baked coating) ระบบฟลูออรีนเรซิน (Fluorine resin)  หลังจากเคลือบด้วยสีรองพื้น

         ประเภทอีพอกซีชั้นแรกแล้ว (Epoxy resin primer-Baked coating)  (ความหนาของสีเคลือบโดยรวม มากกว่า 20 μ ขึ้นไป)

แผ่นอลูมิเนียม (Aluminum skin)

         วัสดุ JIS H 4000  รุ่นหมายเลข A3000 หลังจากล้างทั้งสองด้านและขจัดคราบไขมันออกแล้วชุบเคลือบผิวด้วยโครเมตอลูมิเนียม

         ความหนา 0.5±0.06 mm

④  สารเชื่อมประสาน (Primer)

         สารเชื่อมประสานชนิดพิเศษ

ไส้กลาง (Core material)

         วัสดุ โพลีโอเลฟิน เรซิน (Polyolefin resin) ผสมอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์  (Aluminum hydroxide)

         โทนสี สีเทา

สีเคลือบชนิดอบด้านหลัง (Baked coating)

         สีเคลือบชนิดอบ (Baked coating) ระบบโพลีเอสเตอร์เรซิน (Polyester resin) ความหนา 5 μ ขึ้นไป

 

ขนาดและรูปร่าง

 

ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาด

 

วัดด้วยเทปเหล็กJIS B 7512

หัวข้อ

ค่าความคลาดเคลื่อน

วิธีตรวจสอบ

ความหนา(mm)

4.0±0.2

วัดด้วยไมโครมิเตอร์

JIS B 7502

ความกว้าง (mm)

±2

วัดด้วยเทปเหล็ก

JIS B 7512

   

ความยาว(mm)

±4

ความต่างของความยาวเส้นทแยงมุม(mm)

|A - B|

 น้อยกว่า 5 mm 

 

หัวข้อ

ค่าความคลาดเคลื่อน

วิธีตรวจสอบ

ความโค้ง

(mm)

น้อยกว่า 1.5mm ต่อความยาว 1000mm

ขอบของผลิตภัณฑ์ไม่ลอยขึ้นจากพื้น

 

 วัดจากช่องว่างขณะวางผลิตภัณฑ์บนโต๊ะเรียบสำหรับใช้ตรวจคุณภาพ

ความโค้ง

(mm)

น้อยกว่า 5.00 mm ต่อความยาว 1000 mm

 วางบนอุปกรณ์จับยึดและกำหนดตำแหน่ง (Jig) แล้ววัดช่องว่างระหว่างผลิตภัณฑ์กับแผ่นวัดพื้นผิว(Measurement surface)

 

 

*  ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดผลิตภัณฑ์สั่งทำ  หากไม่มีการกำหนดมาเป็นพิเศษให้อิงตามต่อไปนี้

         ความกว้าง ±1 mm  ความยาว ± 1mm         

         ความต่างของความยาวเส้นทแยงมุม (mm)  น้อยกว่า 1 mm ต่อความยาว 1000 mm

         ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีความยาวน้อยกว่า 1000mm อยู่ที่ 1 mm อิงตามตารางด้านบน

 

ประสิทธิภาพ (ค่าประเมินไม่ใช่ค่าที่รับประกันไว้ (guaranteed performance))

 

ประสิทธิภาพทั่วไป

หัวข้อ

มาตรฐาน

หน่วย

ค่าประเมิน (Measured value)

รุ่น 4mm

ความหนาแน่นจำเพาะ

(Relative density)

JIS K 7112

 

ISO 1183

 

1.9

น้ำหนัก

-

 

Kg/㎡

7.6

สัมประสิทธิ์ของการขยายตัวจากความร้อน

(Linear expansion coefficient)

ASTM D-696

 

 

x10-5/℃

2.4~3.0

อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างจากความร้อน

(Temperature of thermal deformation)

ASTM D-648

 

ISO 75

 

120

ความต้านทานต่อแรงดึง

(Tensile Strength)

JIS K 7113

 

ISO 527

MPa

43.9

การขยายตัว

(Expansion)

JIS K 7113

 

ISO 527

6

ความทนทานต่อการบิด

(Flexural strength)

JIS K 7171

 

ISO 178

MPa

118.2

ความทนทานต่อแรงดัดโค้ง

(Flexural modulus)

JIS K 7171

 

ISO 728

MPa

30900

ค่าทดสอบแรงกระแทกแบบไอซอด

(Izod impact strength)

JIS K 7100

 

ISO 180

KJ/m

43.58

การทดสอบน้ำหนักบรรทุกคงที่

(Dead weight)

น้ำหนักบรรทุกแบบแผ่สม่ำเสมอทั้งสี่มุม

(Four-side-fixed uniformly distributed load ) อยู่ที่

360 Kg/㎡

 

 

ค่าการแอ่นตัวสูงสุด

(Deflection)

mm

14

ค่าการแอ่นตัวคงเหลือ

(Remnant deflection)

mm

0

ค่าการสูญเสียการส่งผ่านเสียง

(Classification Rating Sound Insulation)

JIS A 1417

 

ISO 140

250Hz

dB

20.2

1000Hz

dB

28.0