วิธีการติดตั้ง แผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิต Aluminium Composit Installation

เตรียมชิ้นงาน

1. การเตรียมชิ้นงาน อลูมิเนียม คอมโพสิต

ก่อนการติดตั้ง ทำความเข้าใจรูปแบบที่ต้องการขึ้นรูปติดตั้ง และขนาดพื้นที่ใช้งาน จำนวนแผ่น และขนาดของแต่ละชิ้นที่จะติดตั้ง ซึ่งดูได้จากโครงที่ทำไว้แล้ว

2. การตัด และ เซาะร่อง

ตัดแผ่นตามขนาดที่ได้คำนวนไว้ เซาะร่องเป็นรูป ตัว V (V cut) โดยให้ห่างจากขอบทุกด้าน อย่างน้อย 20 มม. ด้วยเครื่องมือเซาะร่อง โดยเซาะร่องให้สุดขอบทั้ง 4 ด้าน

3. การพับปีกแผ่น

ในการพับชิ้นงาน 800 X 800 มม. ชิ้นงานจะถูกหักด้วยระยะของเซ็นเตอร์ (Center) ของร่อง ข้างละ 5 มม. ทั้งสองข้าง เพราะเป็นแนวที่ทำการอุดซิลิโคน

– วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้พับปีก เป็นอลูมิเนียมที่มีร่องกว้าง ประมาณ 6 มม. และมีความยาวไม่น้อยกว่า 50 ซม.

– มีแนวตรงไม่บิดงอ เพื่อเวลาพับอลูมิเนียม จะได้ไม่แตก และฉีกขาด

– การพับ ต้องได้ฉากในครั้งเดียว หากพับหลายครั้ง จะทำให้รอยพับ ไม่เรียบ และฉีกขาด

– ในการขึ้นรูป ต้องมี โต๊ะขึ้นรูปชิ้นงาน

– ลักษณะของโต๊ะ ต้องประกอบในแนวได้ระดับ และเป็นมุมฉาก

– ปรับแนวขาให้ได้ระดับ และเป็นมุมฉาก เพื่อขึ้นชิ้นงานได้สะดวก

– พื้นผิวต้องเรียบ เพื่อชิ้นงานจะได้ไม่เสียหาย

– แข็งแรง เคลื่อนย้ายได้สะดวก

 

การติดตั้ง

– นำแผ่นที่ติดฉากแล้ว ไปติดกับโครง วัดให้ได้ฉาก และระดับเดียวกันทุกแผ่น หากเอียงแผ่นเดียว แผ่นที่เหลือจะเอียงตาม

– ในระหว่างการติดตั้ง ห้ามลอกฟิล์มกันรอยออก เพราะจะป้องกันรอยขีดข่วน และรอยเป้อนจากซิลิโคนได้

– การติดตั้ง ต้องให้ลูกศรไปในทางเดียวกัน หากติดสลับ จะทำให้สีของแต่ละแผ่นดูต่างกัน เหมือนเป็นคนละสี

– พื้นผิวต้องเรียบ ไม่ขรุขระ เพื่อชิ้นงานจะได้ไม่เสียหาย

– แข็งแรง เคลื่อนย้ายสะดวก

– รอยต่อระหว่างแผ่น ใช้โฟมเส้นมาใส่ก่อน ยาทับด้วยซิลิโคน

อย่าลืม

ห้ามลอกฟิล์มกันรอยในระหว่างการติดตั้งโดยเด็ดขาด

ติดตั้งต้องให้ลูกศรไปในทางเดียวกัน

 

การยาซิลิโคน

– ทำการยาบริเวณที่ยากที่สุดก่อน เช่น บริเวณมุมชนกันทั้ง 4 แผ่น โดยค่อยๆรีดจากตรงกลางออกไปด้านข้าง

– เมื่อซิลิโคนแห้งแล้ว ให้ลอกฟิล์มออกทั้งหมด อย่าทิ้งไว้นาน จะลอกยาก

– ตรวจสอบ และรีบทำความสะอาดแผ่นทันที หากมีรอยเปื้อน

 

ที่มา : ptn-intertrade.com