แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต คืออะไร

ปัจจุบัน คอมโพสิต (composite) เป็นวัสดุที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายทั้งในด้านอุตสาหกรรม งานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายในและงานสร้างสรรค์ทุกชนิดที่ต้องการความสวยงามคงทน วัสดุคอมโพสิตคือวัสดุที่มีองค์ประกอบทางเคมีที่มีโครงสร้างและคุณสมบัติที่แตกต่างกันตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมกัน ข้อดีของวัสดุคอมโพสิตก็คือช่วยลดการใช้วัสดุธรรมชาติ ซึ่งช่วยในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิต คืออะไร […]

วิธีการติดตั้ง แผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิต Aluminium Composit Installation

เตรียมชิ้นงาน 1. การเตรียมชิ้นงาน อลูมิเนียม คอมโพสิต ก่อนการติดตั้ง ทำความเข้าใจรูปแบบที่ต้องการขึ้นรูปติดตั้ง และขนาดพื้นที่ใช้งาน จำนวนแผ่น และขนาดของแต่ละชิ้นที่จะติดตั้ง ซึ่งดูได้จากโครงที่ทำไว้แล้ว 2. […]