แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต คืออะไร

ปัจจุบัน คอมโพสิต (composite) เป็นวัสดุที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายทั้งในด้านอุตสาหกรรม งานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายในและงานสร้างสรรค์ทุกชนิดที่ต้องการความสวยงามคงทน วัสดุคอมโพสิตคือวัสดุที่มีองค์ประกอบทางเคมีที่มีโครงสร้างและคุณสมบัติที่แตกต่างกันตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมกัน ข้อดีของวัสดุคอมโพสิตก็คือช่วยลดการใช้วัสดุธรรมชาติ ซึ่งช่วยในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิต คืออะไร อลูมิเนียมคอมโพสิต เป็นวัสดุประเภทหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้น โดยการนำคุณสมบัติของวัสดุต่างชนิดมาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้วัสดุชนิดใหม่ที่มีคุณภาพสูงมีน้ำหนักเบา แต่มีความแข็งแกร่งและทนรับกับทุกสภาวะอากาศที่มีความเป็นกรดด่างหรือความชื่นที่แตกต่างกัน สามารถใช้งานได้ดีทั้งภายนอกและภายในอาคาร เช่น ทำเป็นผนังห้อง เพดาน หลังคากันสาด […]

วิธีการติดตั้ง แผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิต Aluminium Composit Installation

เตรียมชิ้นงาน 1. การเตรียมชิ้นงาน อลูมิเนียม คอมโพสิต ก่อนการติดตั้ง ทำความเข้าใจรูปแบบที่ต้องการขึ้นรูปติดตั้ง และขนาดพื้นที่ใช้งาน จำนวนแผ่น และขนาดของแต่ละชิ้นที่จะติดตั้ง ซึ่งดูได้จากโครงที่ทำไว้แล้ว 2. การตัด และ เซาะร่อง ตัดแผ่นตามขนาดที่ได้คำนวนไว้ เซาะร่องเป็นรูป ตัว V (V cut) โดยให้ห่างจากขอบทุกด้าน […]